Voorbeelden van Improvisatietheater

Er zijn verschillende manieren om een tijdens een bijeenkomst gebruik te maken van improvisatietheater. Een complete improvisatieshow met drie acteurs en een pianist zorgt voor een afwisselend programma van geïmproviseerde scènes waarbij ingegaan wordt op thema's en actualiteiten van het bedrijf en organisatie. Het publiek wordt actief betrokken bij de improvisatieshow.

Een veelgevraagde mogelijkheid is dat de acteurs gedurende het programma diverse energieke en amuserende intermezzo's laten zien. Deze vorm is ideaal om de energie van de toeschouwers te voeden en om ze fris te houden gedurende de dag. De intermezzo's hebben allen betrekking op het thema van de dag zodat ze ook direct op een ludieke manier de inhoud terugzien. Voor deze vorm wordt een ideaal programma geschreven zodat de balans tussen inhoud en amusement in het oog gehouden wordt. Aan het einde van het programma geven de acteurs nog een afsluitend, evaluerend optreden.

Eventueel kan deze vorm aangevuld worden met het presentatorschap. De acteurs kondigen de sprekers aan en houden de lijn van het programma in het oog.

Deloitte

Voor Deloitte hebben improvisatieacteurs tijdens een personeelsbijeenkomst een improvisatieoptreden gegeven. Tijdens dit optreden lieten de acteurs in verschillende humoristische sketches de bedrijfsfilosofie terugkomen en werden situaties van de werkvloer in een ander daglicht gesteld.

Voor een bijeenkomst over ziekteverzuim heeft Provincie Noord Brabant improvisatieacteurs ingehuurd om tussen het programma door een geïmproviseerde reflectie te laten zien. Hierdoor werd het programma gekaderd en was er een duidelijke overgang tussen de thema's. Aan het eind van het programma lieten de acteurs nog kort een samenvatting van de avond zien.

Bekijk meer referenties.